13 left

Bluegrass Fiddle & Chop Workshop [Prague, Czechia]

Kč850
Casey Driessen
0 ratings

(English translation follows)


Houslisté, violisté a cellisté! Srdečně Vás zvu na odpoledne s bluegrassovými houslemi v Praze.


NÁPLŇ WORKSHOPU

V tomto tříhodinovém workshopu se zaměříme na tři charakteristky bluegrassových houslí – techniku perkusivního chopování, dvojhmaty a smyky (rytmizace). Každé z těchto témat rozebereme na standardní bluegrassové houslové melodii (písničce) a příslušných akordech. Pokud nám zbyde čas, ukážeme si také několik zajímavých melodických variací. 

Překládání do češtiny bude zajištěno.

PODROBNOSTI

CO: Tříhodinový workshop "Bluegrass Fiddle & Chop"
DATUM: 19. 6. 2022
ČAS: 16 – 19h
KDE: Spolkový dům Stodůlky, Praha
CENA: 850 Kč [Rezervace 200 Kč +DPH]

REZERVUJTE SI SVÉ MÍSTO 

Pro rezervaci svého místa na workshop použijte při objednávce kód "Kc200Deposit" (zadáte do políčka "Discount code"). Zbytek ceny (650 Kč) uhradíte na místě v hotovosti. Pro rezervaci klikněte na tlačítko "I want this!", vyplňte emailovou adresu a proveďte úhradu rezervace 200 Kč (+DPH) kartou.

CO BUDETE POTŘEBOVAT

Nástroj, audio / video rekordér, tužku + notový papír (volitelné).


PO ZAKOUPENÍ

Po zaplacení objednávky obdržíte doklad s odkazem ke stažení PDF. Tento dokument bude obsahovat adresu místa konání a další nezbytné informace.


COVID-19

Workshop proběhne za aktuálních podmínek stanovených vládou ČR. Prosím ujistěte se, že je v době konání splňujete.


Díky za Váš zájem!
Casey{ENGLISH TRANSLATION}

Violins, Violas, & Cellos! Please join me for an afternoon of bluegrass fiddle in Prague, Czechia.


ABOUT THE WORKSHOP

In this 3-hour workshop, we'll focus on three characteristics of bluegrass fiddling—percussive chop technique, double-stops, and bowings. Each of these topics will be applied to a standard bluegrass fiddle melody and its set of chord changes. And if we have time, I'll throw in a few exciting variations for the melody.

Workshop will be in English with translation to Czech as needed.

DETAILS

WHAT: 3-hr Bluegrass Fiddle & Chop Workshop
DATE: 19 June 2022
TIME: 16h - 19h
WHERE: Spolkový dům Stodůlky (Prague, Czechia)
PRICE: Kč 850 [Deposit Kč 200 + VAT]

RESERVE YOUR SPOT

Use the code "Kc200Deposit" during checkout to reserve your place for Kč 200 (+ VAT). Remaining Kč650 will be due at the workshop.


WHAT YOU'LL NEED

Instrument; audio or video recorder; pencil & manuscript paper (optional)


UPON PURCHASE

When you complete your purchase, you'll receive a receipt with a link to download a PDF. This document will include address of the location and all necessary info.


COVID-19 POLICY

We will follow the policy prescribed by the Czechia government at the time of the workshop. Please make sure to be up-to-date.


Thanks for your interest!
Casey

This product is not currently for sale.

One Afternoon of Bluegrass Fiddle

3hr Workshop
Chopping
Double-stops
Bowings
Q & A
Kč850

Bluegrass Fiddle & Chop Workshop [Prague, Czechia]

0 ratings